Veel gestelde vragen

 


Voor wie is Body Stress Release geschikt?
Waarom duurt een behandeling niet langer?
Waarom wordt gebruik gemaakt van het behandelen van Spin-inversie door Electro-Magnetische Straling?

Hoe vaak moet iemand komen?
Wat betekent het 'Proces van genezing' eigenlijk?
Wat gebeurt er tussen de behandelingen in?
Wat is de basis van BSR?
Waarom wordt geadviseerd om enkele keren per jaar terug te blijven komen?
Hoe zit het met verzekeringen?


Voor wie is Body Stress Release geschikt?

BSR is geschikt voor iedereen van baby tot hoogbejaard, ziek of gezond. Al vanaf de zwangerschap en de geboorte kan bodystress ontstaan.

Waarom duurt een behandeling niet langer?
Tijdens de relatief korte duur van de behandeling wordt alles gedaan wat noodzakelijk is, meer doen voegt niets toe. De behandeling voelt heel natuurlijk en aangenaam, en wanneer er onnodige releases gegeven worden, kan dat werken als een overdaad. Bij een maaltijd wil je jouw gasten niet teveel lekkers opdringen omdat dit niet goed kan worden verteerd, en zo is het met BSR ook.

Waarom wordt gebruik gemaakt van het behandelen van Spin-inversie door Electro-Magnetische Straling(Field)?
EMF kun je zien als een onvermijdelijke chemische stress factor. We ontkomen niet meer aan wifi, computers, electrische auto's en zendmasten en dat heeft steeds vaker gevolgen. Door achteruitgaande lichaamscelcommunicatie ontstaat Spin-inversie. Je merkt dat o.a. aan: resistentie tegen behandelingen of supplementen, slecht slapen, vage klachten of blijvende vermoeidheid. Door hier vooraf aan de BSR behandeling 12 minuten aan te besteden, is je lichaam minder belast en beter in staat om BSR op te nemen. Niet iedereen is even gevoelig voor EMF maar voor diegenen die dat wel zijn, is het aan te bevelen thuis ook beschermingsmaatregelen te nemen.
Ons hele functioneren werkt op basis van electrische impulsen via de hersens. Dat natuurlijke systeem is echter niet berekend op alsmaar in kracht toenemende EMF straling waardoor diverse problemen kunnen ontstaan.

Hoe vaak moet iemand voor BSR komen?
Standaard beginnen de behandelingen met drie afspraken op dag 1, dag 4 en dag 11. Na de eerste drie behandelingen wordt per persoon gekeken wanneer de vervolgbehandeling plaatsvindt. In de regel zie je dat wanneer de spanning al langdurig is opgeslagen, hoe langer het soms duurt voordat een optimaal gevoel van gezondheid bereikt is. Toch zijn er geregeld uitzonderingen en voelt iemand zich vanaf het begin beter! Het is zo dat de afstand tussen de behandelingen in steeds groter wordt naarmate er meer stabiliteit is ontstaan. Met andere woorden: het is niet te voorspellen hoe vaak iemand terug moet komen maar vaak komt het herstelproces snel op gang en is het verloop individueel verschillend. Ook de behandelaar is afhankelijk van het tempo waarin je lichaam in staat is de spanning los te laten.


Wat betekent 'Proces van herstellen' eigenlijk?
I
eder mens verschilt van de ander en zo is het ook met het zelfherstellende vermogen van een lichaam. Ook al heb je dezelfde klachten als zus of broer, het verloop kan heel verschillend zijn.
Er gebeurt vaak van alles totdat het optimale bereikt is, en dat noemen we het proces van herstellen. Daar is tijd en soms ook geduld voor nodig. In mijn boek 'BSR processen in beeld' worden vele korte en langere processen inzichtelijk beschreven aan de hand van vele praktijkvoorbeelden. Heel  herkenbaar voor zowel clienten als behandelaars.


Wat gebeurt er tussen de behandelingen in?
Dat is heel verschillend per persoon. Om een indruk te geven: het kan zijn dat je momenten pijn voelt van bijvoorbeeld oude blessures die je allang vergeten bent, of pijntjes van een operatie of een botbreuk van jaren geleden.
Vaak gebeurt het dat mensen vermoeidheid voelen die loskomt, of er is een korte emotionele reactie tussendoor.
Daarna zie je terugkeer van energie, afnemende pijn, meer soepelheid en beter slapen. De vitaliteit is terug en men kan gemakkelijker over blokkades heen stappen. Bovendien verbetert het humeur aanzienlijk!

Wat is de basis van BSR?
D
e basis is gebaseerd op een diep respect voor de wijsheid van het lichaam en het aangeboren vermogen zichzelf te herstellen.
De behandelaar is geen genezer, een lichaam herstelt zichzelf vanuit de biologisch natuurlijke wetmatigheid nadat de beklemde zenuwbanen vrijgemaakt zijn. Zodra de belemmering -de vastgezette spanning- is verdwenen zal dat vermogen tot herstel terugkeren.


Waarom wordt geadviseerd om enkele keren per jaar terug te blijven komen?
Zodra je op een optimaal niveau bent, bent je in de fase dat het beter is te voorkomen dat spanning weer wordt vastgezet, dan dat er opnieuw klachten ontstaan.
Bij een auto of een machine wachten we niet tot die kapot is, maar laten we regelmatig onderhoud plegen. Zo is het met ons lichaam ook: om problemen te voorkomen kun je dat het beste goed onderhouden met 4x per jaar een behandeling.

Hoe zit het met verzekeringen?
'BSR in Vrijheid' heeft geen overeenkomsten met zorgverzekeraars.