Praktijkgegevens

BSR Assen
FWPA gebouw
Overcingellaan 17
9401LA Assen
06-42952508

Voor afspraken kunt u bellen tussen 8.00- 20.00 uur. Als ik niet kan opnemen, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, of een whatsapp- of sms bericht sturen; er wordt dan altijd contact met u opgenomen.

De praktijkruimte is op bovenstaand adres gevestigd op de begane grond. Parkeren is gratis en kan meestal aan de voorkant van het gebouw nadat de slagboom gepasseerd is. Anders na de slagboom doorrijden en achter het gebouw parkeren. 
Om binnen-en buitendeuren te bedienen zijn er aan de muur deuropeners bevestigd. Na binnenkomst is meteen links de wachtruimte waar u even kunt wachten tot ik u kom ophalen. Er is gratis koffie en thee te verkrijgen.

Om de praktijkruimte zo neutraal mogelijk te houden verzoek ik u om geen parfum of aftershave te gebruiken wanneer u een afspraak heeft.

Praktijkdagen in Assen:

Dinsdag         09.30- 16.30 uur
Vrijdag           09.30- 16.30 uur
Ter attentie:   16.30 uur betekent het laatst mogelijke tijdstip om een afspraak in te boeken. Er wordt naar gestreefd om deze zo goed mogelijk na- of bij elkaar in te plannen zodat er niet teveel loze uren tussenin zitten.
In overleg kunnen op overige (ook zater)dagen afspraken worden gemaakt voor in Hoogeveen.

Normale tarieven:

Volwassenen               € 53,- 
Kinderen t/m 12 jaar  € 43,- 
Baby's tot 2 jaar           € 35,- per behandeling 

Voor baby's van clienten zijn de behandelingen kosteloos tot ze 1 jaar oud zijn. 

Speciale tarieven m.n. voor degenen die financieel zijn getroffen door de crisis: als u een tegemoetkoming krijgt van de zorgverzekeraar, dan betaalt u slechts het bedrag dat u van hen terugkrijgt. Mocht u meer kunnen en willen betalen, dan bent u daar geheel vrij in, u bepaalt hoeveel u er zelf bijlegt. Dan betaalt u met dat deel mee voor een ander die er minder goed voor staat.
Voor diegenen die geen tegemoetkoming krijgen van hun zorgverzekeraaar en wel benadeeld zijn door de crisis, geldt het minimumtarief van €10,- per behandeling en u kunt zelf bepalen of u daarbovenop een aanvulling betaalt. De aanvulling kan varieren per behandeling, ook dat bepaalt u helemaal zelf.
Deze speciale crisis actie geldt in ieder geval tot 1 juli en kan eventueel verlengd worden.

 U betaalt na afloop van de behandeling, bij voorkeur met het aanwezige pinapparaat.

Ziektekostenverzekeraars

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een (soms wat hogere) aanvullende verzekering nodig. Het verplichte eigen risico hoeft hiervoor niet te worden aangesproken. Ga altijd zelf na of het klopt!

Ik ben lid van de BSRAN, de CAM-Coop, en heb de HBO opleiding Medische Basis Kennis gevolgd die voldoet aan de PLATO normen. 

In 2020 geven de volgende zorgverzekeraars een tegemoetkoming voor BSR consulten: 

Aevitae  via Avero  
AON      via Avero of ONVZ
Avero Achmea   
C4me    via Avero

FBTO  
IK!         via Avero of AON
ONVZ  
OZF Achmea
Pro Life  
PNO zorg   
VvAA  
You Care via Avero

ZieZo
Zilveren Kruis Achmea  
 

PRIVACY wetgeving

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een client dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

 

Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:

* zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens

* als enige toegang heb tot deze gegevens

* er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
* niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitschrijven van nota’s
* alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren client-kaarten bewaar in een afgesloten kast


De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van client, door mij voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR behandelaar
* voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

* voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het

dossier wordt gebruikt. Dat zijn naam, geboortedatum, verzekerings relatienummer, datum- en bedrag van de behandeling. 

Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

 

Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren en om toestemming vragen.

 

Cliëntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een client de volgende privacy-rechten:

* Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen

* Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen