Praktijkgegevens


Praktijkadres:
Valkenstede 1

Wijk Wolfsbos
7905BM Hoogeveen
Tel: 06.42952508


Voor afspraken kunt u bellen tussen 8.00- 20.00 uur. Als ik niet kan opnemen, kunt u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, of een whatsapp- of sms bericht sturen; er wordt dan altijd contact met u opgenomen. Om de praktijkruimte zo neutraal mogelijk te houden, alstublieft geen parfum of aftershave gebruiken voorafgaande aan afspraken.

Praktijkdagen:
Afspraken vinden plaats op werkdagen tussen 10.00 uur- 16.30 uur en worden standaard met drie behandelingen opgestart.
Bijv: maandag, donderdag, en donderdag daarna,
vrijdag, maandag, maandag,
dinsdag, vrijdag, vrijdag.
In overleg kan daar enigszins van worden afgeweken.

Binnenkomst:
Als u bent gearriveerd, loopt u via de hoofdingang naar binnen met links de receptie. U geeft daar aan dat u voor mij, of BSR komt en dan wordt de binnendeur geopend. Bij het eerste bezoek wacht ik u op in de gang en maak u wegwijs naar de praktijkkamer. Bij volgende bezoeken gaat, na binnenkomst bovenaan de trap, de verlichting na enkele seconden automatisch aan en hoor ik u aankomen.
Mocht er niemand aanwezig zijn bij de receptie, dan belt u mij en kom ik de binnendeur opendoen: 06.42952508

Tarieven:
U kunt zelf de hoogte bepalen van het behandeltarief. Om te beoordelen wat een behandeling u waard is, kan misschien lastig zijn. Het helpt wellicht om de landelijk gemiddelde prijs te weten: voor volwassenen is dat €55,- en voor kinderen t/m 12 jaar €45,- Uiteraaard kunt u ook besluiten dit bedrag te hanteren.
Mocht uw zorgverzekeraar een tegemoetkoming geven voor BSR, dan betaalt u hierbovenop een bedrag waarmee u het tarief compleet maakt.
Na de behandeling betaalt u contant of via een Betaalverzoek (Tikkie).
Voor de Electro-Magnetische Straling (Spin-inversie) behandeling vooraf aan BSR hoeft u niet extra te betalen. Voor wie dit zonder BSR wil ondergaan zijn de kosten €10,- per keer.

Ziektekostenverzekeraars
Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een (soms wat hogere) aanvullende verzekering nodig. Het verplichte eigen risico hoeft hiervoor niet te worden aangesproken. Ga altijd zelf na of het klopt!
Ik ben lid van de BSRAN, de CAT, en heb de HBO opleiding Medische Basis Kennis gevolgd die voldoet aan de PLATO normen. 
De volgende zorgverzekeraars geven t/m dec.2021 een tegemoetkoming van meestal €40,- voor BSR consulten: 

Aevitae    
AON        
FBTO  wijziging voor bestaande deelnemers in de modules vanaf 2021
Friesland 
Menzis 
ONVZ  
PNO
PMA
Pro Life    
VvAA  
Zilveren Kruis  

 

PRIVACY wetgeving

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als BSR behandelaar een client dossier aanleg. Dit bevat aantekeningen over het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. 

Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

 

Om de privacy te waarborgen, betekent dit dat ik:

* zorgvuldig om ga met de persoonlijke en medische gegevens

* als enige toegang heb tot deze gegevens

* er voor zorg dat onbevoegden er geen toegang toe hebben
* niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release en het uitschrijven van nota’s
* alle persoonsgegevens, behalve de nota’s, alleen op papieren client-kaarten bewaar in een afgesloten kast


De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na expliciete toestemming van client, door mij voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, of bij het overstappen naar een andere BSR behandelaar
* voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid

* voor het opstellen van een factuur waarin slechts een klein deel van de gegevens uit het

dossier wordt gebruikt. Dat zijn naam, geboortedatum, verzekerings relatienummer, datum- en bedrag van de behandeling. 

Deze gegevens worden digitaal verwerkt en bewaard op een beveiligde computer met up-to-date software.

 

Als er een andere reden is om gebruik van gegevens te maken, zal ik dat altijd vooraf informeren en om toestemming vragen.

 

Cliëntendossiers blijven 7 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de Belastingdienst.

 

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heeft een client de volgende privacy-rechten:

* Recht op data portabiliteit: d.i. het recht van de client om de persoonsgegevens te ontvangen en over te dragen

* Recht op vergetelheid: d.i. het recht om in een aantal gevallen de persoonsgegevens te laten wissen