Bedrijfsleven

Diverse onderzoeken wijzen uit dat stressklachten, veroorzaakt door het werk, jaarlijks miljarden euro's schade met zich meebrengt. Het is niet voor niks dat er ieder jaar een 'Week van de Werkstress' wordt uitgeroepen.
Jaarlijks meldt 2 tot 4 procent van de werknemers zich ziek vanwege stress op het werk. Verder zit 15% wel eens thuis met klachten aan arm, nek of schouder.
Hoofdpijn alleen al leidt tot een jaarlijkse economische schade van 1,7 miljard euro. Deze cijfers zijn schrikbarend en roepen op tot maatregelen. Het geeft tevens aan hoeveel ellende dit verzoorzaakt. Dit kan worden verminderd en worden voorkomen.

Aan de arbeidsomstandigheden kan Body Stress Release niet veel veranderen, die ligt bij werkgevers en deels bij werknemers zelf. Voor het laatste geldt dat iedere werknemer zelf moet zorgen voor een goede lichaamshouding en aan de bel kan trekken als de omstandigheden niet goed zijn.

Aan de gevolgen kan Body Stress Release wel veel doen, evenals aan het voorkómen van teveel stress.
Een werkgever of bedrijf kan zijn werknemers er toe aanzetten om naar een BSR practitioner te gaan en hen toestaan onder werktijd hiervan gebruik te maken. Per persoon kost een behandeling slechts een half uur.

Er is meer mogelijk: zonder dat er kosten aan verbonden zijn, kan informatie worden gegeven op het bedrijf. De investering in tijd en inspanning weegt ruimschoots op tegen de kosten voor behandelingen als gevolg van teveel stress.

Een gezonde werknemer is beter gemotiveerd, verzuimt minder en verzet meer werk. Dat is winst in alle opzichten.